Napisali, powiedzieli...

przemyślenia i dygresje
 

Słodki poczęstunek z dobrym słowem

Z wrażenia zabrało mi mowę..bo kto by się spodziewał, że pierwszy pomysł młodych świętokrzyskich literatów,  z którymi mam przyjemność tworzyć nową, poetycką rzeczywistość, zrecenzują tak znakomite i wybitne postacie naszej Kieleckiej Diecezji. Trzej biskupi- Jan Piotrowski, Marian Florczyk
i Andrzej Kaleta, zupełnie przypadkowo, ale z olbrzymim zainteresowaniem i pełną życzliwości aprobatą przysłuchiwali się twórczości młodych, zdolnych literatów. W scenerii Kościoła Św. Trójcy, Seminarium Duchowego, pobliskiej Katedry, muzeum Żeromskiego i ulicy dziś Jana Pawła II, którą wielokrotnie przemierzał nasz wybitny rodak,  spotkanie, które z pewnością pozostanie historycznym wydarzeniem, to piękny akcent wyznaczający azymut poetyckiej i literackiej wartości młodych pasjonatów.
Los nad Wami czuwa drodzy młodzi przyjaciele.

Link do artykułu – Radio Kielce